Hogeschool VIVES geeft opleiding “Dieren in de zorg” op De Kleppe.

  • Posted on: 5 July 2021
  • By: vrijwilliger

Eind mei was De Kleppe het decor voor de opleiding “Dieren in de zorg en welzijnssector”. Hogeschool Vives Roeselare laat de deelnemers kennis maken met theorie en praktijk van therapeutisch werk met dieren. Wij legden ons oor even te luisteren bij Annelies Flamang, coördinator van de vorming.


Hallo Annelies, jij bent geen onbekend gezicht hier op De Kleppe.
Dat klopt. De Kleppe en VIVES Roeselare werken al samen sinds de opstart van de therapeutische werking met boerderijdieren hier op De Kleppe. Dat moet 2013, 2014 geweest zijn. Dus we kennen elkaar inderdaad al even.

Wat doen jullie vandaag precies in deze opleiding?
Vandaag en morgen geef ik de tweede module van de vorming “Boerderijdieren in de zorg- & welzijnssector”. We hebben 17 deelnemers, allemaal mensen die in de gezondheidszorg werken. En de bedoeling is hen een grondige kennismaking te geven met ‘Animal Assisted Interventions’ (AAI) in de zorg.

Wat is dat precies, Animal Assisted Interventions (AAI)?
Dat is eigenlijk een verzamelnaam voor alle activiteiten waarbij dieren ingezet worden in de zorg of in het onderwijs. Dieren kunnen een grote meerwaarde hebben in de begeleiding van mensen met een zorgvraag. Steeds meer organisaties zijn dan ook geïnteresseerd om meer te leren over dieren in de zorg. We bekijken met de deelnemers de praktische kant. Hoe begin je met dieren te trainen? Daarnaast komt ook de theorie en organisatie aan bod. Hoe start je in je organisatie met een goede dierenwerking? Wat komt daar allemaal bij kijken?

En hier op De Kleppe ligt de focus dan specifiek op werken met boerderijdieren?
Klopt. De opleiding focust op kippen, konijnen, geiten en varkens. De Kleppe is hier trouwens pionier. Het is hier dat VIVES de eerste werking met boerderijdieren opgestart heeft, alle dieren getraind, het aanbod afgestemd op de doelgroepen... Dus alles wat we vandaag onderwijzen hebben we geleerd uit dat project met De Kleppe. Voor de geïnteresseerde lezer, in mijn boek “Van kip tot zorgkip” lees je het volledige verslag. Dat boek is nu een leidraad en praktisch handboek voor alle instellingen die willen starten met AAI met boerderijdieren.

Interessant! Hoe moeilijk is dat eigenlijk, dieren inzetten voor therapeutisch werk? Kan je er als organisatie eenvoudig mee starten?
Er zijn twee basisprincipes die je altijd moet handhaven. In de eerste plaats moet het dier evenveel zin hebben om in interactie te gaan met de mens als omgekeerd. Hoe beter de relatie met het dier, hoe positiever de impact van het dier op de gezondheid van de gasten. Als je dieren inzet in de zorg moet je dus altijd bewaken dat de dieren geen negatieve ervaringen hebben met mensen. Dat is de reden waarom gasten die logeren op De Kleppe nooit contact mogen hebben met de dieren zonder dat een begeleider aanwezig is. Het tweede basisprincipe is dat voor alle betrokken partijen – gasten, begeleiders, dieren… - hun welzijn en veiligheid boven alles staat. We werken dus op begeleiding, duidelijke afspraken rond veiligheid, hygiëne, verzorging… en een heel goede voorbereiding van mens en dier. Dat vraagt wel wat tijd en energie.

En het eigenlijke trainen van de dieren? Hoe verloopt dat?
Als je een dier wilt inzetten in de zorg begint je werk al bij de keuze van de dieren. Er zijn geschikte rassen en minder geschikte rassen. Je baseert je ook op informatie over de ouderdieren om te weten of een jong dier geschikt zal zijn als zorgdier. En dan start je heel vroeg met de socialisatie. De basistraining – bv. zorgen dat een dier reageert op de target - gaat daarna eigenlijk vrij snel. Het is belangrijk dat het trainen altijd gebaseerd is op belonen, nooit op straffen. Een positieve relatie met het dier is cruciaal.

Ik zie dat de pauze er bijna opzit. Heel erg bedankt om even tijd te maken. Ik neem aan dat we jou en andere mensen van VIVES nog vaak zullen terugzien op De Kleppe?
Natuurlijk. Elk jaar lopen hier VIVES-studenten hun stage. Er zijn ook heel wat oud-studenten die contact houden. En onze praktijkmodules blijven we elk jaar hier organiseren. We gebruiken De Kleppe echt als schoolvoorbeeld van hoe het kan en hoe het moet. Het is ook fijn voor De Kleppe dat steeds weer mensen uit de zorgsector via onze opleidingen kennis kunnen maken met het project van De Kleppe. Een ideaal partnerschap dus. Een echte win-win!

Inderdaad. Nog veel plezier met de rest van de opleiding!

Geïnteresseerd in dieren in de zorg?


Hier vind je alle praktische informatie over de opleiding en de link naar de VIVES-website.

Doe mee aan de wedstrijd!

Op onze Facebook-pagina kan je deelnemen en een exemplaar winnen van het boek "Van kip tot zorgkip"!