Sociale tewerkstelling

Met het project ‘werk in zorg, zorg om werk’ worden mensen ingeschakeld met een bijzonder tewerkstellingsstatuut. Dit gebeurt in samenwerking met het OCMW van Brakel en Geraardsbergen. We bieden dus niet enkel activiteiten aan voor bijzondere doelgroepen, wij doen dat ook samen met kwetsbare medewerkers.

Dieren trainen en begeleiden biedt mensen houvast in hun werk en hun privéleven. Dieren verzorgen is erg geschikt om zorgvuldig en gestructureerd te leren werken en een goede werkhouding te ontwikkelen.

Onze medewerkers krijgen, naast het werk met de dieren, ook andere taken. Ze staan mee in voor het onderhoud van de tuin en de gebouwen, helpen tijdens de activiteiten, doen administratief werk, enz. Iedereen werkt mee volgens eigen vaardigheden en mogelijkheden.