De Kleppe maakt binnenkort deel uit van vzw De Bolster

  • Posted on: 8 July 2022
  • By: vrijwilliger

Beste Kleppe-sympathisant!

Vanaf 2023 zal De Kleppe deel uitmaken van zorgaanbieder vzw De Bolster.
Op 30 juni 2022 ondertekenden vzw De Overmolen en vzw De Bolster hiervoor een intentieverklaring. De Kleppe maakt vanaf 1 januari 2023 dan geen deel meer uit van vzw De Overmolen.


Onze werking gaat gewoon door

De werking van De Kleppe zal integraal verdergezet worden. Dat is bij de overname uitdrukkelijk afgesproken. We blijven ons met onze vele vrijwilligers en mensen in sociale tewerkstelling inzetten om onze gasten aan een betaalbaar tarief een deugddoende vakantie met de nodige zorg aan te bieden.


Onze werking wordt ook uitgebreid met dagondersteuning!

De nieuwe samenwerking met vzw De Bolster geeft De Kleppe ook de mogelijkheid om een extra zorgaanbod voor dagondersteuning uit te bouwen. Daar is in onze streek zeker nood aan. We krijgen vandaag vaak de vraag maar hebben nog niet de middelen om hier een antwoord te geven. Vanaf 2023 zullen we kunnen opstarten met een atelier waar personen met een beperking elke dag terecht kunnen. Onze belevingstuin en de werking met boerderijdieren bieden fantastische mogelijkheden.

We zijn echt blij dat we dit aanbod kunnen toevoegen aan onze werking en kijken met veel enthousiasme uit naar de nieuwe samenwerking met vzw De Bolster. - Robin


Wie is vzw De Bolster?

Vzw De Bolster is een zorgaanbieder die in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding aanbiedt.
>> Lees meer op www.vzwdebolster.be.


Waarom de overstap?

Johnny De Mot, voorzitter van vzw De Overmolen: “De Overmolen heeft De Kleppe in 1995 opgestart als armoedeproject. Door de jaren heen is de focus verbreed naar zorg. De Kleppe is nu een totaalproject dat beantwoordt aan reële noden en nog mooie groeimogelijkheden heeft. Als innovator voelden we dat de toekomst van De Kleppe beter door een geschikte partner uit de zorgsector verzekerd kon worden. We zijn verheugd dat we uitkwamen bij vzw De Bolster.“

Geert Bonte, algemeen directeur van vzw De Bolster: “Vzw De Bolster zet zich in voor de levenskwaliteit van personen met een beperking en hun netwerk. We ondersteunen nu zo’n 380 personen vanuit meerdere locaties in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Met De Kleppe als nieuwe locatie in Brakel is onze cirkel rond en kunnen we nabij zijn in de volledige regio.”
In de mooie belevingstuin van De Kleppe zullen personen met een beperking vanaf 2023 ook voor dagbesteding terecht kunnen.