Katrien vertelt over onze autismevriendelijke werking

  • Posted on: 12 November 2019
  • By: vrijwilliger
De Kleppe, autismevriendelijk vakantiecentrum

De Kleppe kreeg als eerste centrum in Vlaanderen het autismevriendelijk label van Autisme Centraal. Dit houdt in dat de werking en inrichting helemaal afgestemd zijn op de noden van personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Katrien Depelsemaeker was één van de drijvende krachten achter deze autismevriendelijke werking.

We zijn nu echt al bijzonder trots op onze werking rond autisme, maar het is onze ambitie om hét toonvoorbeeld te worden en te blijven voor ASS binnen de toeristische sector.

Hoe ben je bij De Kleppe terecht gekomen, Katrien?
Ik woon in de buurt, dus ik heb de start van De Kleppe van dichtbij meegemaakt. Vanuit mijn opleiding en werkervaring was ik meteen geïnteresseerd in hun idee om toegankelijke en zorgeloze vakanties aan te bieden aan mensen voor wie vakantie meestal niet zo vanzelfsprekend is.

Welke opleiding en werkervaring is dat dan?
Na mijn studies kleuteronderwijs en cultureel onderwijs heb ik diverse opleidingen en bijscholingen gevolgd rond bijzonder onderwijs, en specifiek rond autisme. In het buurthuis waar ik werkte, kwam ik in contact met kansarmen, en leerde ik welke drempels zij tegenkomen in het dagelijks leven. Vandaag werk ik in het buitengewoon onderwijs met kinderen met een matig tot zware beperking. In het bijzonder zet ik mijn schouders onder de auti-klassen, waar we kinderen met ASS specifiek ondersteunen en hen de omgeving proberen bieden die ze nodig hebben. Het feit dat de Kleppe een centrum wil zijn waar echt iedereen terecht kan, spreekt me dus heel erg aan. Ik zet me dus ook al geruime tijd als vrijwilliger in.

Hoe is de autismevriendelijke werking van De Kleppe tot stand gekomen? Waarom heeft de Kleppe hiervoor gekozen?
Omdat we merkten dat er in vakantiecentra heel weinig specifiek aanbod is voor mensen met ASS, beslisten we op De Kleppe om werk te maken van een echt autismevriendelijke vakantie-aanbod. Personen met autisme hangen sterk vast aan structuur en routine. Op vakantie gaan, staat gelijk aan een nieuwe situatie waar alle vertrouwde structuur en voorspelbaarheid wegvalt, aan een plaats waar nieuwe prikkels en regels zijn, en dus ook veel stress. Op De Kleppe willen we hen echt een aangename en zorgeloze vakantie bieden.

En hoe vertaalt de autismevriendelijke werking zich? Wat houdt dat in?
Een eerste stap was het ter beschikking stellen van “auti-koffers”. Die bevatten eigenlijk al het ondersteunend materiaal dat een persoon met autisme sowieso mee zou nemen op vakantie: planner, hoofdtelefoon, concentratiescherm, en zo meer.

Dan zijn we een stap verder gegaan, en hebben we heel het vakantiecentrum, de inrichting en de werking, onder de loep genomen om te kijken hoe we echt helemaal konden inspelen op de noden van mensen met autisme. We kregen daarbij ook hulp van ervaringsdeskundigen, personen met ASS die ons vertelden hoe zij bepaalde zaken aanvoelden. Zo zijn we ondermeer gekomen tot het inrichten van prikkelarme kamers, het gebruik van kleurencodes en Sclerapictogrammen, en het ontwerpen van een aparte snoezelruimte en een time-outruimte. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben ook allemaal specifieke vorming en inleefsessies rond ASS gevolgd. Ze weten wat ASS inhoudt, hoe ze mee kunnen zorgen voor een voorspelbare omgeving, hoe ze op een gepaste manier met onze gasten kunnen omgaan… Volgend jaar starten we ook met sociale scripts of visuele stappenplannen. Voor en tijdens het verblijf staat duidelijke communicatie voorop. We tonen op voorhand hoe De Kleppe er uit ziet, hoe de kamer en kamerindeling er uit ziet, welke activiteiten er gepland zijn… dit alles om zo duidelijk en voorspelbaar mogelijk te zijn.

We bieden tenslotte ook een belevingsaanbod op maat, waarin onze toegankelijke belevingstuin en onze boerderijdieren vaak centraal staan. We zien elke dag dat de interactie tussen dier en mens wonderen kan doen voor onze bezoekers met ASS of een beperking.

Wat doe jij nog allemaal als vrijwilliger op De Kleppe?
Ik help overal waar ik kan helpen. Ik heb vroeger vaak het onthaal van groepen gedaan. Dan me heel lang specifiek op de autismewerking gefocust. En nu hou ik me onder andere bezig met de organisatie van ons “Kleppe Run & Walk” evenement. En natuurlijk bekijken we altijd hoe we ons aanbod verder kunnen verbeteren. We zijn nu echt al bijzonder trots op onze werking rond autisme, maar het is onze ambitie om hét toonvoorbeeld te worden en te blijven voor ASS binnen de toeristische sector.De medewerkers van De Kleppe willen hier ook graag nog hun grote dank uitspreken voor de partners die het financieel mogelijk maakten om de autismevriendelijke werking uit te bouwen: firma De Nul, Club 51 Geraardsbergen, Lions Club Geraardsbergen en Kiwanis Zottegem.