Stappenplannen

Op de Kleppe werken we met sociale verhalen. Deze verhalen zijn een prima hulpmiddel om bij onze gasten de angst voor het onzekere zoveel mogelijk te beperken.

Vooral kinderen en volwassenen met autisme hebben immers nood aan een grote voorspelbaarheid en structuur. Vaak hebben ze het moeilijk om in te schatten welk gedrag gewenst is in een specifieke situatie, en plotse veranderingen en onbekende situaties - zoals een verblijf in een vakantiecentrum - kunnen zorgen voor heel wat stress. Met onze sociale verhalen bieden we hier een mogelijke oplossing.

Download onze sociale verhalen


Wat zijn sociale verhalen?

Een sociaal verhaal is een hulpmiddel voor mensen met autisme ontwikkeld door Carol Gray. Het is een op maat gemaakt stappenplan met als doel

  1. de lezer een overzicht bieden van wat hij of zij kan verwachten van een specifieke sociale situatie
  2. de lezer duidelijk maken welk gedrag van hem of haar verwacht wordt

Een sociaal verhaal is geschreven vanuit het perspectief van de lezer (in de ik-vorm) en gebruikt veel visualisaties (foto's en pictogrammen) om het verhaal zo duidelijk mogelijk te maken.

Meerwaarde van sociale verhalen

Vakantieperiodes, reizen en daguitstappen zijn voor veel mensen ontspannende momenten waar ze heel hard naar uitkijken. Voor mensen met autisme is dit echter vaak niet het geval. In de vakantie valt alle structuur en voorspelbaarheid weg. Reizen en daguitstappen zijn nieuwe situaties in een nieuwe omgeving met nieuwe mensen. Dit zorgt voor meer stress en onzekerheid voor zowel de persoon als diens omgeving.

Met een duidelijk sociaal verhaal kunnen we zowel de aanloop naar het verblijf op De Kleppe als het verblijf zelf veel vlotter doen verlopen. Het sociaal verhaal toont wat de gasten ter plaatse kunnen verwachten en hoe alles zal verlopen, en maakt duidelijk welk gedrag de omgeving van hen verwacht in elke situatie.

  • Wat kan je tegenkomen in het vakantieverblijf?
  • Wat zijn de mogelijke prikkels?
  • Wat kan wel? Wat kan niet?
  • Welke zones van het verblijf zijn gemeenschappelijk, welke niet?
  • ...

Sociale verhalen worden vandaag de dag meer en meer gebruikt. Recent werd in Vlaanderen een onderzoek uitgevoerd met sociale verhalen voor de Zoo van Antwerpen, het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel, Sunparks Oostduinkerke en het Gravensteen in Gent. Heel wat gezinnen getuigden over de positieve effecten, zowel in de voorbereiding van de uitstap als tijdens de uitstap zelf. Op die manier maken we de toeristische sector stukje voor stukje meer autismevriendelijk.

“Het was een heel positieve ervaring met het sociaal verhaal. Normaal is het vertrekmoment zeer moeilijk en nu verliep dat zeer vlot. En ter plaatse, normaal zou hij na een uur alweer weg willen en nu wou hij zelf nog blijven. De kinderen vragen of ik nu elke keer zo’n sociaal verhaal ga maken.”Voor wie?

Ook mensen zonder autisme kunnen veel baat hebben bij deze sociale verhalen. Denk maar aan kinderen met ADHD en mensen met een verstandelijke beperking die ook voordeel halen uit structuur en duidelijkheid.
Ook leerkrachten die met hun klas uit het reguliere basisonderwijs een belevingsdag in De Kleppe willen voorbereiden of het gezin met twee kleine kinderen die altijd honderden vragen klaar hebben... een duidelijk sociaal verhaal toont hier altijd zijn nut!

Niemand heeft ooit geklaagd over te veel duidelijkheid

(Peter Vermeulen, autisme-expert)