Toegankelijkheid

Iedereen heeft nood aan vakantie. Zo kan je even ontsnappen aan de dagelijkse routine, je zorgen even loslaten, wat extra zuurstof en energie tanken om even stil te staan bij het leven. Voor mensen die veel zorg nodig hebben, in armoede leven of een beperking hebben, zijn er weinig vakantiecentra waar ze gemakkelijk terecht kunnen. De Kleppe is een plek waar iedereen welkom is. Met aangepaste, comfortabele en betaalbare infrastructuur, en toegankelijke activiteiten, willen we de drempels wegnemen. Vakantie moet mogelijk zijn voor iedereen.

A+ label


De Kleppe heeft een A+ label. Dat wordt toegekend door Toerisme Vlaanderen en betekent dat het gebouw voldoet aan strenge toegankelijkheidsnormen en op comfortabele en zelfstandige wijze toegankelijk is.

Autismevriendelijk


De Kleppe is het eerste vakantieverblijf met een autismevriendelijk logo, uitgereikt door Autisme Centraal. Hiermee wil De Kleppe zijn engagement tonen om aangename en zorgeloze vakantie te bieden aan personen met autisme. Personen met een autismespectrumstoornis hebben nood aan structuur en voorspelbaarheid. Een actieplan, opgesteld door een werkgroep met experten, zal in 2018 en 2019 verder gerealiseerd worden.

De Kleppe is een deelwerking van De Overmolen, een actief pluralistische organisatie die creatieve en duurzame antwoorden ontwikkelt voor zij die door de mazen van het net vallen.