Zorgnetwerk

Lokaal zorgnetwerk

De Kleppe heeft een goed uitgebouwd netwerk van lokale zorgverleners, zoals verpleegkundigen, dokters, kinesisten en persoonlijk assistenten. Indien je naar één enkele zorgverlener op zoek bent, kan je die rechtstreeks contacteren om dadelijk de nodige afspraken te maken. De contactgegevens van alle zorgverleners uit ons netwerk kan je terugvinden in de zorgnetwerkfiche.

Alles liep op wieltjes, letterlijk en figuurlijk! De mensen waren enorm tevreden van de verzorging en de vriendelijkheid van de verpleegsters. Ook een speciale dank voor Uw tussenkomst voor de organisatie van de verpleging. (JKVZ+)

Persoonlijke assistentie

De Kleppe werkt samen met t-zorg (t-interim in de zorgsector) voor het verlenen van persoonlijke assistentie. Zo kunnen ook mantelzorgers genieten van een onbezorgde vakantie!
Samen met t-zorg stel je het profiel op van de persoonlijke assistent die jou het best kan helpen, bijvoorbeeld:

  • persoonlijke assistentie voor kind/jongere ter plaatse om de ouders te ontlasten, zodat deze een uitstap kunnen maken.
  • persoonlijke assistentie voor volwassen budgethouders die activiteiten ter plaatse of in de streek kunnen organiseren en/of begeleiden.
  • een chauffeur die je begeleidt op uitstappen.

Op de zorgnetwerkfiche vind u meer informatie over de tarieven. Voor aanvragen en verdere informatie kan u contact opnemen met t-zorg via het nummer 055 33 45 90, elke weekdag van 08:30 tot 12:30 en van 13: 30 tot 17:30.

Zorgteam De Kleppe coördineert

Indien er een grote zorgvraag is, waarbij meerdere zorgverleners moeten ingeschakeld worden, neemt het gespecialiseerde zorgteam van De Kleppe graag de coördinatie op zich. Zo kan je al je vragen en afspraken met slechts één contactpersoon bespreken. Gelieve dan per persoon die nood heeft aan zorg, de frequentie van de zorg en de graad van zorgbehoefte door te geven via info@dekleppe.be ten laatste zes weken vooraf en dit ook aan te kruisen op de zorghulpfiche.

Zorgbudget

Mensen met een zorgbudget (persoonsvolgend budget) kunnen dit gebruiken om de diensten van de zorgverleners te betalen, alsook de overnachting en reiskosten van een persoonlijk assistent.