Onze missie

Iedereen heeft nood aan vakantie. Zo kan je even ontsnappen aan de dagelijkse routine, je zorgen even loslaten, wat extra zuurstof en energie tanken om even stil te staan bij het leven. Voor mensen die veel zorg nodig hebben, in armoede leven of een beperking hebben, zijn er weinig vakantiecentra waar ze gemakkelijk terecht kunnen. De Kleppe wil een plek bieden waar iedereen welkom is. Met aangepaste, comfortabele en betaalbare infrastructuur, en toegankelijke activiteiten, willen we de drempels wegnemen. Vakantie moet mogelijk zijn voor iedereen!

De Kleppe bevindt zich op het kruispunt van toerisme, welzijn en zorg, en sociale tewerkstelling. Het begrip inclusie wordt ook in de werking in de praktijk gebracht. Bezoekers, vrijwilligers, personeelsleden, de medewerkers die er werkervaring opdoen. iedereen is gelijkwaardig en iedereen is welkom. Elke bezoeker krijgt er een volwaardige plek en er wordt samen tijd gemaakt om naar elkaar te luisteren. Daarbij is het uitgangspunt dat elk individu talenten heeft, en dat iedereen van iedereen kan leren.